BTU به چه معناست ؟

British Thermal Unit : واحد اندازه گيري انرژي گرمايي در تاسيسات برودتي و حرارتي مي‌باشد. در تعريف هر BTU ميزان گرمايي است که دماي يک پوند آب را در فشار يک اتمسفر يک درجه از 60 درحه فارنهايت به 61 درجه فارنهايت برساند. موتور برخي کولر گازي ها براي مناطق جغرافيايي خاص ساخته شد‌ه‌اند.

مثلا برخي از آن‌ها ويژه مناطق گرم و مرطوب هستند که قيمت بالاتري دارند، مانند کولرهاي گازي با کمپرسور پيستوني تروپيکال. اگر شما در جايي مثل مشهد زندگي مي‌کنيد نيازي به اين گونه کولرها نداريد. پس قبل از خريد، نوع استفاده را تعيين کنيد تا دچار ضرر نشويد.

گروه های آب و هوایی کشور عبارتند از :

 • براي شهرهاي معتدل و مرطوب

 • براي شهرهاي گرم و خشک

 • براي شهرهاي گرم و مرطوب

براي هر کدام از گروه هاي آب و هوايي سه حالت وجود دارد که عبارتند از:

دسته اول: (معتدل و مرطوب)

 • اماکن مسکوني: براي هر متر مربع 400 تا 500 بي تي يو

 • اماکن اداري: براي هر متر مربع 500 تا 700 بي تي يو

 • اماکن تجاري: براي هر متر مربع 700 تا 1000 بي تي يو

دسته دوم: (گرم و خشک)

 • اماکن مسکوني: براي هر متر مربع 500 تا 600 بي تي يو

 • اماکن اداري: براي هر متر مربع 600 تا 800 بي تي يو

 • اماکن تجاري: براي هر متر مربع 800 تا 1000 بي تي يو

دسته سوم: (گرم و مرطوب)

 • اماکن مسکوني: براي هر متر مربع 600 تا 800 بي تي يو

 • اماکن اداري: براي هر متر مربع 800 تا 1000 بي تي يو

 • اماکن تجاري: براي هر متر مربع 1000 تا 1200 بي تي يو

عواملي نظير:

عايق بندي پنجره‌ها که ممکن است يک جداره و يا دو جداره باشند.

عايق بندي سقف و ديوار

ساختمان رو به آفتاب باشد و يا بالعکس کم‌تر در معرض تابش نور خورشيد باشد و عوامل ديگر که ممکن است درساختمان نقش قابل توجهي ايفا کند.